Zagrożone zwierzęta

REKLAMA

Ustawa o gatunkach zagrożonych została uchwalona, ​​aby pomóc zwierzętom, których liczba maleje i są zagrożone wyginięciem. Są one wymienione jako wrażliwe, zagrożone, zagrożone lub krytycznie zagrożone, w zależności od tego, jak ciężki jest ich współczynnik przeżycia. Gatunki wrażliwe i zagrożone to te, które najprawdopodobniej staną się zagrożone w dającej się przewidzieć przyszłości, chyba że zostaną podjęte działania mające na celu ochronę ich siedlisk i przetrwania oraz wprowadzenie programów ochronnych, które umożliwią im rozmnażanie się, a tym samym ponowne wprowadzenie na wolność.

Szereg środków ochronnych, które mają na celu ochronę gatunków wymienionych jako zagrożone lub zagrożone, obejmuje ograniczenia dotyczące polowań, transportu oraz handlu (kupna i sprzedaży) gatunków. Przyjrzyj się niektórym zagrożonym zwierzętom, wybierając kategorię z poniższych list:Zagrożone i zagrożone zwierzęta Wysp Brytyjskich.Ssaki

PtakiMorskie (jaszczurki, płazy, ryby)

Inne brytyjskie gatunki zagrożone (Mięczaki, bezkręgowce, owady, skorupiaki)

Lista gatunków krytycznie zagrożonych (IUCN).Ssaki krytycznie zagrożone

Ryby krytycznie zagrożone

Ptaki krytycznie zagrożone

Pitbull pręgowany o czerwonym nosie