Zdjęcia i fakty jerboa z czterema palcami

Czteropalczaste jerboa

Zamówienie: Rodentia
Podrząd: Sciurognathi
Rodzina: Dipodidae
Podrodzina: Allactaginae
Gatunek: Allactaga tetradactyla

Słowa kluczowe: biały , czarny , Pomarańczowy , szary , ogon

Czteropalcowy skoczek jest wymieniony jako brak danych (DD), informacje niewystarczające do bezpośredniej lub pośredniej oceny ryzyka wyginięcia na Czerwonej Liście Zagrożonych Gatunków IUCNPaństwa
Egipt i Libia
Siedliska jerboa czteropalczastego
Nadmorskie wydmy i Marine Coastal / Supratidal

Fakty na temat jerboa czteropalczastego
Więcej zwierząt zaczynających się od F.